Cumhurbaşkanlığı
TR | EN
Aile, Çalışma ve Sosya Hizmetler Bakanlığı I. YAŞLILIK ŞÛRASI 20-22 ŞUBAT 2019 Yaşlılık Şurası

  HOŞ GELDİNİZ

  Recep Tayyip Erdoğan

  Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK
  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 25 Eylül 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmada Yaşlılık Şûrası’nın düzenleneceğini ve 2019’un “Yaşlılar Yılı” ilan edileceğini duyurmuştur. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştireceğimiz I. Yaşlılık Şûrası’nın ana temasını “aktif yaşlanmanın desteklenmesi” ve “yaşlı haklarının güçlendirilmesi” olarak belirledik.

  Dünyada nüfus dinamikleri değişmektedir. Doğum artış hızı düşmekte, yaşam süresi uzamakta ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı giderek artmaktadır. Bu demografik dönüşüm; yaşlı refahının sosyo-ekonomik yönleri ile bir bütün olarak değerlendirilmesi ve yaşlılara yönelik politikalara hız verilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yaşlılarımızın haklarını koruyarak; sağlıklı, üretken, toplumun içinde, bağımsız ve saygın bir yaşam geçirmelerini sağlamak temel hedefimizdir.

  Yaşlılarımız, toplumda bilgelikleri ve tecrübeleriyle geçmişten geleceğe köprüler kurarak, hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eder ve toplumu ayakta tutarlar.

  Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla daha genç nüfusa sahip olmakla birlikte, bugün nüfusumuzun yüzde 8,8’ini oluşturan 65 yaş ve daha büyük yaştaki bireylerin oranının 2060 yılında yüzde 22,6’ya yükseleceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde, yaşam koşullarının iyileşmesi, toplumsal refahın artması, hükümetlerimizin sosyal hizmetleri yaygın bir şekilde sunması ve halkımızın aktif yaşlanma konusunda farkındalığının artmasına bağlı olarak, doğumda beklenen yaşam süresi uzamıştır. Diğer taraftan, ülkemizde doğum artış hızında da bir düşüş gözlenmektedir. Bu çerçevede, nüfusumuzun yenilenme kapasitesini korumak için nüfus politikalarımızın gözden geçirilmesini öncelikli konular arasında görmekteyiz.

  Yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla evde ve kurumda sunduğumuz hizmetler ve toplum temelli bakıma ilişkin destek sistemleri yalnızca yaşlılarımızın değil, ailelerinin de sorun çözme kapasitesini artırmakta, birey, aile ve toplum refahını yükseltmektedir.

  Yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön vermek amacıyla düzenlediğimiz I. Yaşlılık Şûrası’nda sağlıklı yaşamı ve toplumsal hayata katılımı kapsayan aktif yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi, yaşlı dostu kentler ve yerel yönetimler, yaşlı hakları ve yaşlılık ekonomisi başlıkları altında komisyon çalışmaları yürütülecektir. Şûra vesilesiyle yaşlılık ve yaşlanma odaklı çalışmalarıyla yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön veren liderlerin, uluslararası kuruluş temsilcilerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile yaşlı nüfusun artmasına, yaşlı hakları ve aktif yaşlanma konularına daha vurgulu bir şekilde dikkat çekmeyi hedefliyoruz.

  Hükümet olarak 2023, 2051 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda yaşlıların bireysel haklarının güçlendirilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Hayat boyu öğrenmeden aktif yaşlanmaya, bakım hizmetlerinden toplumsal hayata katılıma kadar yaşamın her alanında yaşlılarımıza yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirerek devam ettireceğiz.

  Yaşlı haklarının güçlendirilmesi ve aktif yaşlanmanın desteklenmesine ilişkin yeni yaklaşımları uluslararası düzeyde ele alacak olan bu anlamlı Şûra’nın hem ulusal hem de küresel politikalara olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz.

  I. Yaşlılık Şûrası’na ülkemizden ve dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarından bilgileri ve tecrübeleriyle katkı sunacak olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.