KONUŞMACILAR

Elba ESPINOZA RÍOS
Kadın ve Savunmasız Nüfuslar Bakanlığı

Elba Espinoza Rios, Peru’nun Kadın ve Savunmasız Nüfuslar Bakanlığı’nda hukukçu olarak görev yapmaktadır.

Rios, 20 yıllık kamu yönetimi tecrübesine ek olarak, yaşlı bireyler, engelli bireyler, hayırsever toplulukları, yönetimde yetki dağıtımı, ulusal savunma ve yargıda devlet savunması gibi alanlarda deneyim sahibidir.

Ayrıca kamu politikalarının tasarlanma ve uygulanmasında, özellikle de bütçe programları, yerel yönetimlerde teşvik programları ile ulusal ve sektörel planlarda deneyime sahiptir.

Rios çok sektörlü ve sektörler arası komisyonlarda ve çalışma gruplarında görev almış olup, çeşitli idari başkanlıklarda ve teknik sekretaryalarda aktif görev almıştır.