KONUŞMACILAR

Imene BECHEIKH
Yaşlı Hizmetleri Müdürü

Imene Becheikh, Tunus Cumhuriyeti Kadınlar, Aile, Çocuklar ve Yaşlılar Bakanlığı’nda (MWFCS) Yaşlılar Müdürü’dür. Tunus Hukuk ve İktisadi Bilimler Fakültesi, Özel Hukuk bölümünden Lisans Diploması’na ve Çevre Hukuku ve Kentsel Planlama bölümünden Yüksek Lisans Diploması’na sahiptir. MWFCSC'deki farklı bölümlerde, sırasıyla Çocukları ve Yaşlıları hedef alan çeşitli kamu inisiyatiflerini yönetme konusunda sekiz (8) ve on bir (11) yıldan fazla deneyim elde etmiştir.

Becheikh, yaşlılar için tedavi merkezlerinin kurulmasına ve yönetilmesine yönelik şartnamelerin belirlenmesinden sorumlu olan Ulusal Tunus Komisyonu’nun daimi bir üyesidir.

Ayrıca, Arap Ülkeleri Birliği himayesinde düzenlenen Yaşlı Vatandaşlar İçin Arap Stratejisi (2015-2018) taslağının hazırlanmasına katkıda bulunan Tunus heyetinin bir üyesi olarak görev yapmıştır.

Becheikh, 2015 yılında Marakeş'te (Fas) düzenlenen Yaşlılar için Kurumsal Bakım Arap Konferansı ve 2018'de Çin'de düzenlenen Kadınların Ekonomik, Sosyal ve Politik Hayata Katılımı eğitim semineri gibi Çocuk ve Yaşlı Vatandaşları hedef alan kamu stratejileri ve hizmetleri ile ilgili konularda düzenlenen farklı uluslararası seminer ve konferanslara katılmıştır.

Ek olarak, dünyada türünün ilk örneği olan Yaşlılar Yasası'nın (2017-2019) taslağının hazırlanmasından sorumlu Tunus Ulusal Komisyonu’nun üyesidir.