KONUŞMACILAR

Sabine HENNING
Sürdürülebilir Demografik Geçiş Bölümü, Sosyal Gelişme Bölümü, Şefi

Dr. Henning, 2018'den beri UN-ESCAP'ta Sürdürülebilir Demografik Dönüşüm Bölümünün Şefi olarak, nüfus yaşlanması, göç, nüfus ve kalkınma etkileşimleri de dahil olmak üzere Asya ve Pasifik için nüfus ve kalkınma konularında öncü çalışmalar yürütmektedir.

2015-2018 yılları arasında, Birleşmiş Milletler’in, New York Merkezinde, Nüfus Departmanı, Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Nüfus İşleri Direktörü Ofisinin Müdürü ve ayrıca Yaşlı Nüfus Çalışmaları Yetkilisi olarak görev yaptı. Bu kapsamda Nüfus İşleri Direktörüne stratejik danışmanlık sağladı, insan kaynakları ve program yönetimini denetledi ve Yıllık Nüfus ve Kalkınma Komisyonu oturumları için odak noktası görevini yürüttü.

Dr. Henning, 2000 yılında BM Nüfus Departmanına katıldı ve Nüfus Bölümünün Nüfus Tahminleri ve Projeksiyonları, Nüfus ve Kalkınma, Göç, Nüfus Politikası Birimlerinde çalıştı.

Bu brimlerdeki görevi süresince Birleşmiş Milletler’de dünyanın toplam ve kentsel/kırsal nüfusuna ilişkin projeksiyon ve tahminler hazırlamak, uluslararası göç stok verilerine ilişkin tahminler sunmak, Genel Sekreter'in nüfus ve kalkınma konularındaki raporlarına katkıda bulunmak, uluslararası göç üzerine yıllık koordinasyon toplantısı ve çeşitli uzman grubu toplantıları düzenlemekten sorumluydu.

Birleşmiş Milletler raporlarını yazdı veya bu raporlara katkı sunarak hakemli dergilerde yayımladı. Henning Coğrafya alanında Doktora derecesine; Boulder, Colorado Üniversitesi'nden Demografi alanında doktora düzeyinde yüksek lisans derecesine ve Harvard Üniversitesi'nden Stratejik Yönetim Alanında Profesyonel Lisansüstü derecesine sahiptir.