Cumhurbaşkanlığı
TR | EN
Aile, Çalışma ve Sosya Hizmetler Bakanlığı I. YAŞLILIK ŞÛRASI 20-22 ŞUBAT 2019 Yaşlılık Şurası

  HAKKINDA

  Türkiye, yaşam beklentisinin artması konusunda OECD ülkeleri içerisinde en başarılı ülkeler arasında gösterilmektedir. Ülkemizde 1990 yılında doğumda beklenen yaşam süresi 64,2 yıl iken, bu rakam 2000 yılında 70 yıla, 2018 yılında ise yaklaşık 76 yıla yükselmiştir. Ülkemizde nüfusun %8,8’ine karşılık gelen 7 milyon 186 bin 204 kişi, 65 ve daha büyük yaştaki bireylerden oluşmaktadır. Türkiye’deki yaşlı nüfusun 2023 yılında 8,6 milyon kişiye ve 2050 yılında ise 19 milyon 442 bin kişiye ulaşması beklenmektedir. Sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetlerin gelişmesi ülkemizde yaşam beklentisini yükseltmekte, bunun sonucunda ülkemizdeki yaşlı nüfus oranı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde yaşlı nüfusun çoklu ihtiyaçlarının bütüncül bir yaklaşımla karşılanması giderek daha önemli hale gelmektedir.

  Dünyadaki ve Türkiye’deki demografik dönüşüm sürecinde yaşlı nüfusun artması, yaşlı hakları ve aktif yaşlanmaya dikkat çekmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 25 Eylül 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmada, 2019 yılının “Yaşlılar Yılı” olarak ilan edilmesi ve bu alandaki konuların kapsamlı şekilde ele alındığı bir Yaşlılık Şûrası düzenlenmesi gereğini vurgulamıştır.

  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 2019 yılını “Yaşlılar Yılı” ilan edeceği ve Türkiye’nin önderliğinde dünyada yaşlılık politikalarına yön verecek olan Yaşlılık Şûrası ile;

  • 2019 yılının “Yaşlılar Yılı” ilan edilmesi, böylece hızla yaşlanmakta olan ülkelerin katılımlarıyla uluslararası düzeyde yaşlanmanın sosyo-kültürel ve ekonomik boyutlarını kapsayan ihtiyaçlara ve beklentilere ilişkin gündemin belirlenmesi,
  • Yaşlanma süreci ve yaşlılık dönemine ilişkin konularda ulusal ve uluslararası farkındalığın oluşturulması,
  • Dünyada sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları ile gün geçtikçe öncelikli bir konu haline gelen yaşlı refahı ve yaşlı hakları konularında çoklu disiplinli bir yaklaşımla fikir ve ortak akıl oluşturulması,
  • Sosyal refah politikalarında öncelikli bir nüfus grubu olan yaşlılar için sosyal politikalar alanında yapılması gerekenlerin vurgulanması, yaşlılık politikalarına yön verilmesi ve yaşlı refahı için 2023 vizyonunun belirlenmesi,
  • Yaşlıların bakım, saygınlık, kendini gerçekleştirme ve topluma katılım gibi ihtiyaçlarının en verimli ve öncelikli şekilde karşılanmasını sağlamak için kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması,
  • Yaşlılık alanı ile ilgili gerçekleştirilebilecek ulusal ve uluslararası projeler için ortak fikirler oluşturulması,
  • Özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları arasında yaşlı refahı için sorun, çözüm ve uygulama alanlarına ilişkin bilgilerin paylaşılması, buna bağlı yeni başlıklar açılması, ülkemizin yine bu konularda sahip olduğu fırsat ve ihtiyaçlarının ortaya koyulması amaçlanmaktadır.

  Bu doğrultuda gündeme gelen Yaşlılık Şûrası’nın en önemli amacı daha aktif ve üretken bir toplum için dünyada ve Türkiye’de yaşlanma ve yaşlılık sürecine ilişkin

  • Kuşaklararası dayanışma,
  • Aktif yaşlanma,
  • Hayat boyu öğrenme,
  • Yaş ayrımcılığı
  • Yaşlı Hakları
  • Yaşlı ihmali ve istismarı
  • Değişen aile ve toplum yapısı içinde yaşlının değeri,
  • Yaşlanmanın ekonomik boyutu,
  • Yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi
  • Yaşlı bakımı için nitelikli personel yetiştirme ve istihdam,
  • Nüfus politikaları gibi konularda farkındalık oluşturmak ve duyarlılık sağlamaktır.